Specialista na přírodní linoleum,
marmoleum, vinyl, pvc
a další podlahové krytiny

Nabízíme prodej a odbornou instalaci


Právní koutek - aneb - Co je dobré vědět

linoleum-praha.cz - soud

 • V této kapitole je poněkud více textu k přečtení, to je bohužel fakt.
  Pokud ale neradi riskujete své peníze a raději za ně vždycky dostanete přesně to, co chcete, pak rozhodně čtěte dál.

 • Z praxe vím, že nejen na řemeslníka, ale i na zákazníka čeká při realizaci staveb a rekonstrukcí řada nástrah, kterým se velice rád vyhne - kdyby o nich ovšem předem alespoň tušil!

 • Většina řemeslníků se časem naučí, na co si dát ze strany zákazníků pozor a jakých situací je lépe se vyvarovat, aby ztráty příliš nepřevýšily výdělek. Zákazník možnost poučit se z praxe nemá, protože stavební řemesla neobjednává denně, ale zpravidla jen několikrát za život, což mu možnost poučit se z vlastních chyb neposkytuje. A když už dojde k tomu, že dostane od nějakého "šikuly" lekci a je náležitě zpraven o tom, jak to na světě někdy chodí, zřejmě už to nikdy nebude potřebovat.
  Proto Vám, milí zákazníci a objednatelé nejen našich služeb a zboží, nabízím stručné pojednání o tom, jak by vše mělo býti mezi zákazníkem a dodavatelem díla či materiálu ujednáno, aby se zklamání a nedorozumění předešlo.

Co je psáno, to je dáno!

Všem nedorozuměním je potřeba předcházet, jelikož náprava špatně či nepřesně dohodnutých záležitostí bývá složitá, komplikovaná, drahá a někdy i nemožná. Finanční odměny právníků jsou vysoké, výsledek často nejistý a ani rozhodnutí justice ve Váš prospěch Vám nápravu realizovaného šlendriánu nezajistí. Všechny Vaše požadavky je nutné zahrnout do smlouvy. Rovněž všechny požadavky firmy, se kterou smlouvu uzavíráte. Všechno je potřeba vždy dojednat písemně - každý detail. Přesto že zákon zná pojem "ústní dohoda", těžko se cokoliv prokazuje, když každá strana tvrdí něco jiného a vzniká situace nazvaná "tvrzení proti tvrzení". Výsledkem je buďto NIC anebo jakýsi nanicovatý kompromis.
"Co je psáno, to je dáno!" - říkávali naši předkové a tím se vždy řiďte.

Co všechno musí obsahovat smlouva

To je především věcí smluvních stran a dohody mezi nimi.
Naše (Linoleum-Praha.cz) smlouvy obsahují:

 • závaznou kalkulaci, kde jsou přesně specifikovány práce, které budou provedeny a materiál, který bude dodán - vše včetně cen. Námi stanovená cena je pro nás i pro zákazníka závazná a nebude s ní manipulováno podle toho, kdo si kde něčeho nevšiml, zapomněl, nevěděl a podobně. Pokud nebude možné cenu něčeho sdělit, bude to vždy v kalkulaci výslovně uvedeno.
  Tímto způsobem pomáháme zákazníkům "odfiltrovat" firmy, které v kalkulaci uvedou nižší cenu, než je reálně dosažitelná, vyhrají zákazníkovo výběrové řízení, protože jsou o tisíce, někdy i desetitisíce levnější, než všichni ostatní, ale v průběhu prací, nebo po skončení prací naúčtují zákazníkovi "více práce" s odůvodněním, že nebylo možno předem cenu přesně určit. Takovýmto břídilům se vyhnete, pokud požadujete uvedení závazné a neměnné ceny ve smlouvě. Selský rozum Vám napoví, co je a není možné nacenit. Nacenit nelze většinou to, co není vidět a před rozkopáním se k tomu není možné dostat.

 • iniciály dodavatele i odběratele

 • termín zahájení a termín ukončení díla, případně termín dodání materiálu

 • termín předání díla či materiálu. Neúčast na předávání rozhodně nepodceňujte. Pokud nevznesete své výhrady vůči dílu při předání, už nikdy se nemusíte domoci nápravy.

 • sankce - Zvažte, jaké nepříjemnosti Vás čekají, pokud dodavatel nesplní své závazky a náležitě si je oceňte. Bohužel zatím žijeme ve společnosti, kde jsou sankce za porušení smluvních ujednání, často jedinou motivací k jejich dodržení.

 • podmínky realizace - například je vhodné uvést:
  • nekouření na stavbě
  • přítomnost dělníků na stavbě od ??:?? do ??:?? (aby Vám tam někdo nepřespával a podobně)
  • zákaz vstupu do některých prostor (například do ložnice, kde rekonstrukce neprobíhá, ale přístup není možné omezit)
  • zákaz manipulace a používání některých Vašich věcí (například vybavení kuchyně, sauna a podobně)
  • je dobré rovněž jmenovitě vymezit osoby, které budou na realizaci pracovat, aby Vám byt neokukovali úplně neznámí cizinci. Někdy se totiž stává, že se do bytu se slovy "Dobrý den, já jsem malíř, jen se tady porozhlédnu a odnesu si žebřík!" vloudí úplně cizí osoba a Vy později s údivem zjistíte, že dotyčného vlastně nikdo nezná a kdo ví, co všechno si nakonec odnesl. Uveďte, že realizační firma je zodpovědná za pohyb osob ve Vaší nemovitosti a kromě pověřených osob uvedených ve smlouvě, nesmí nikoho do objektu vpustit.
  • Dále do podmínek uveďte cokoliv, co chcete a nechcete. Věřte, že čím více svých přání specifikujete, tím lépe... a to jsem zarytý odpůrce byrokracie a administrativy.

  Záloha - dát či nedat?

  • V celém rozsahu chápu, jak je toto rozhodnutí obtížné. Ale i zálohové platby mají svou logiku a svá pravidla. Na co vlastně potřebuje řemeslník zálohu? Většinou pouze na materiál, se kterým bude pracovat.
   Žádá-li řemeslník zálohu i když je nasmlouván pouze na pár dnů práce, zpozorněte a zbystřete všechny své smysly! Pokud se jedná o práci na několik měsíců, je lepší dohodnout průběžné proplácení dokončených prací, než platit předem.
   Pokud je potřeba nakoupit větší množství materiálu a práce bude probíhat na etapy, rozdělte i zálohy na koupi materiálu na jednotlivé etapy.
   Vše samozřejmě vždy dohodněte předem a napište do smlouvy.
   Z mého pohledu řemeslníka - požadujeme vždy zálohu na materiál předem (na základě uzavřené smlouvy), protože praxe nám ukázala, že pokud se zákazník nechce podílet na úhradě materiálu ani s řádnou smlouvou v ruce, pak zpravidla mívá problém se zaplacením i po řádném dokončení a předání díla.
   Nebraňte se tedy úhradě zálohy na materiál, ale buďte velmi opatrní, komu své peníze svěříte a vždy nejprve uzavřete smlouvu se všemi náležitostmi.

  • Jak nepřijít o zálohu radí i rádce spotřebitele d-TEST, určitě se podívejte.

  Záruka

  • Záruka na dílo je věc ošemetná a ani právníci v tom nemají příliš jasno, nebo ještě lépe řečeno - každý v tom má jasno, ale každý si to vykládá jinak. Co říká nový občanský zákoník platný od ledna 2014? Přečtěte si v časopise dTEST - rádce spotřebitele. Jen pozor na to, že dílo není věc, jako je tomu u spotřebního či jiného zboží.
  • Do smlouvy na lehké rekonstrukce zahrňte alespoň dvouletou záruku na dílo. Lehkou rekonstrukcí mám na mysli například podlahy, nebo přestavbu bytového jádra.
   U staveb je rozumné požadovat záruku alespoň 5 let. Jaké vady se mohou projevit až do 5 let od ukončení stavby?
   • prosakování vlhkosti ze země - způsobí pomalou degradaci podlah, zdiva, omítek
   • zatékání přes balkónové konstrukce - velmi častá závada - poškozuje interiér (podlahy, stěny), degraduje zdivo a samotná balkónová konstrukce.
   • zatékání přes střechu - způsobí pomalou degradaci střešní konstrukce, případně i zdiva, omítek...
   • nekvalitní hydroizolace v koupelnách - způsobí pomalou degradaci zdiva, obkladů a dlažeb...
   • závady ve statice - mohou se objevit pomalu zvětšující se praskliny ve zdech - to je potom katastrofa.
   • šířící se plísně vždy poukazují na chyby související s pronikáním vlhkosti do konstrukce stavby. Příčina se někdy hledá těžko, ale určitě tam je.
  • Na stavbu si určitě dejte alespoň pěti letou záruku, aby jste pak zásadní nedostatky nemuseli odstraňovat na své náklady. Z praxe vím, že záruka tři roky, běžně poskytovaná developery působícími v ČR, není dostatečná.

  Další věciOtevřít hlavní stránku

Zavřít tuto stránku